VerbaVolant

Publicacions especials

Elaborem publicacions especials i commemoratives, proposant-ne el format i l'estructura. A partir d'aquí, ens ocupem dels continguts (redacció, realització d'entrevistes periodístiques, visualització de dades i conceptes) i coordinem la part gràfica, l'edició i la producció. També oferim coordinació editorial de publicacions d'autor.