Clients

Des de 1987, quan es va constituir Hores extraordinàries, moltes entitats ens han fet confiança. Verba Volant Comunicació és la continuació d'un projecte consolidat, que manté l’aposta per la comunicació corporativa en els àmbits de la salut i la recerca, administracions públiques, grans organitzacions, entitats socials i empreses culturals.
Agència Catalana de Seguretat Alimentària · Agència de Salut Pública de Catalunya · CatSalut · Departament de Salut · Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries · Escola d’Administració Pública de Catalunya · Institut Català de la Salut · Secretaria de Salut Pública · Secretaria General de l’Esport · Servei d’Emergències Mèdiques


Arxiu Històric de Barcelona · Comunicació i Imatge · Consell Municipal de Benestar Social · Departament de Salut · Direcció de Participació Social · Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans · Gerència de Seguretat i Prevenció · Guàrdia Urbana