VerbaVolant

Memòries d'activitat

Fem memòries anuals i balanços d’activitat, en suport paper, document interactiu o format web. Treballem els continguts amb diferents graus d’intervenció; des de la definició de l’estructura del document, fins a l’elaboració dels textos i la interpretació de les dades a través de taules, gràfics i infografies. I també ens fem càrrec del disseny, l’edició, la correcció lingüística, la traducció a versions idiomàtiques i la producció.