Contacte

Verba Volant Comunicació, SL
Sant Salvador, 90
08024 Barcelona
info@verbavolant.cat
@verbavolantcomunicacio

Montse Gasol

646 561 066
montsegasol@verbavolant.cat

Joan Comas

687 441 587
joancomas@verbavolant.cat